Specjalistyka » Chirurgia

Chirurgia ogólna dziedzina medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem operacyjnym pacjenta. Dotyczy również zasad gojenia ran, zakażeń, przetaczaniem krwi, żywienia, leczenia przepuklin, regulacji gospodarki elektrolitowej organizmu, postępowania przed i pooperacyjnego, zasad doraźnej pomocy w stanach zagrożenia życia, ogólnych zasad techniki operacyjnej.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi gabinetami.