Specjalistyka » Internista

Interna czyli choroby wewnętrzne zajmuje się schorzeniami narządów wewnętrznych. Interna jest najstarszą specjalizacją lekarską traktującą organizm człowieka w sposób najbardziej całościowy czyli holistyczny. Dobry internista może najszybciej zdiagnozować choroby różnych narządów wewnętrznych i zapobiec dolegliwościom.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi gabinetami.