Specjalistyka » Psychiatria

Psychiatria

Dziedzina medycyny zajmująca się badaniem, zapobieganiem i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Bada uwarunkowania biologiczne, psychologiczne, rodzinno - genetyczne, społeczne, konstytucjonalne sposoby powstawania i skutecznego zapobiegania.