Medycyna pracy

Medycyna pracy zajmuje się badaniami profilaktycznymi pracowników, uczniów oraz kierowców

  1. badania wstępne
  2. badania okresowe
  3. badania kontrolne

Pacjent zgłasza się ze skierowaniem na badania profilaktyczne wydanym przez zakład pracy. Badaniom z zakresu medycyny pracy podlegają wszyscy pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy. Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak lub istnienie przeciwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

NZOZ Medicus Plus w Wadowicach zapewnia kompleksową obsługę medyczną dla zakładów pracy i osób indywidualnych.

Rejestracja: 33/ 823 36 06