Stomatologia » Radiologia

RTG pozwala zrobić dokładne zdjęcie zębów przy zminimalizowanej dawce promnieniowania, co eliminuje ryzyko narażenia na napromieniowanie i nie szkodzi naszym pacjentom, nawet przy kilkakrotnym powtórzeniu zdjęcia. Taki obraz pozwala nam ocenić stan tkanek okołowierzchołkowych zęba pacjenta oraz ustalić gdzie i na jakiej głębokości znajduje się korzeń zęba a w nim kanał zębowy. Dzięki temu możemy dokładnie zaplanować leczenie stomatologiczne.

Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art 32c pkt 2 Ustawy z dnia 29 listopada 2000r Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U. 2023, poz 1173z z póżn. zm.) informujemy, że w ciągu ostatnich      12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.