Stomatologia » Radiologia

RTG pozwala zrobić dokładne zdjęcie zębów przy zminimalizowanej dawce promnieniowania, co eliminuje ryzyko narażenia na napromieniowanie i nie szkodzi naszym pacjentom, nawet przy kilkakrotnym powtórzeniu zdjęcia. Taki obraz pozwala nam ocenić stan tkanek okołowierzchołkowych zęba pacjenta oraz ustalić gdzie i na jakiej głębokości znajduje się korzeń zęba a w nim kanał zębowy. Dzięki temu możemy dokładnie zaplanować leczenie stomatologiczne.

 Działając zgodnie z wymaganiami określonymi w Art. 32c pkt. 2 Ustawy z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe (tekst jednolity Dz. U. 2019, poz. 1792 oraz z 2020 r. poz. 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.