Specjalistyka » Pulmonolog

Pulmonologia jest dziedziną medycyny zajmująca się diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób układu oddechowego. Najczęstszymi chorobami układu oddechowego są:
astma oskrzelowa, gruźlica, mukowiscydoza, odma opłucnowa, przewlekła obturacyjna choroba płuc, pylica płuc, rozstrzenie oskrzeli, rak płuca, sarkoidoza, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc.

Współpraca z zaprzyjaźnionymi gabinetami.