Specjalistyka » USG Radiologia

USG Radiologia

Dziedzina medycyny zajmująca się obrazowaniem ciała człowieka z wykorzystaniem promieniowania RTG, pola magnetycznego i ultradźwięków wykorzystywanych w badaniach USG.

 

 Działając zgodnie z wymagami określonymi  w art 32 pkt 2 Ustawy z 29 listopada 2000r Prawo Atomowe (tekst jednolity Dz.U.2019r poz 1792 oraz z 2020r poz 284) informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko, oraz że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.